BÁO GIÁ LINH KIỆN MÁY TÍNH CŨ MỚI GIÁ THỢ ,THIẾT BỊMẠNG - Phan mem quan ly phong net (tiem net) NETCAFE ỔN ĐỊNH SỐ 1
Trở lại   Phan mem quan ly phong net (tiem net) NETCAFE ỔN ĐỊNH SỐ 1 > CÁC DỊCH VỤ DÀNH CHO PHÒNG NET > Box mua bán và bảo trì máy tính
Xem Thống Kê Mới BÁO GIÁ LINH KIỆN MÁY TÍNH CŨ MỚI GIÁ THỢ ,THIẾT BỊMẠNG
Trả lời Gửi Ðề Tài Mới
 
LinkBack Ðiều Chỉnh
  #1  
Củ 28-02-2011 , 08:50 AM
nguyenvanbac nguyenvanbac vẫn chÆ°a có mặt trong diá»?n Ä?à n
Thành viên bị cấm hoạt động.

Thành viên thứ: 111181
Tham gia ngày: 22-01-2011
Đến từ: số 79 bùi xương trạch-khương đình-thanh xuân -hà nội
Bài gửi: 53
Điểm: 0
Mặc định BÁO GIÁ LINH KIỆN MÁY TÍNH CŨ MỚI GIÁ THỢ ,THIẾT BỊMẠNG

C¤NG TY CP TM SÁNG TẠO C¤NG NGHỆ ĐIỆN TỬ
TRUNG BẮC
Địa chỉ :79 Bïi xương trạch – khương đ×nh - thanh xu©n -HN
Tel : 04: 355.99607 – Dđ : 0912.930.550
TRUNGBAC COMPUTER TECHNOLOGY
Nick chat : tb_computer@yahoo.com
Email : trungbac1976@gmail.com
MST : 0103416627 TK : 0021001995268 ……Vietcombank
Cã thÓ gi¸ ch­a ®­îc tèt nh­ng hµng h¶ng cã nguån gèc xuÊt xø râ rµng , anh em nµo mua sè l­îng liªn hÖ trùc tiÕp sÏ ®­îc gi¸ tèt nhÊt
BẢNG BÁO GIÁ LINH KIỆN - THIẾT BỊ MÁY TÍNH
Main asus 945/775 GC-MX gia 450k – BH 1 thang
Main MSI 954/775 onbo GI¸ 420K - bh 1 th¸ng
Main ECS 945/775 GCT- M2 gia 420k BH 1 Thang
Main foxconn G 31 tem CMS con BH den thang 12 nam 2012 gia 600k
Main 845/478 cac roi 200k – BH 1 Thang
Main 845/478 cac on bo 250k BH 1 thang
Main 865/775 on tat 280k BH 1 thang
Mainintell D G31 con BH 1 nam 590k
Main intell 915 / 775 270k bh 1 thang
Main gigabyt 945 ES - 2C c¹c rêi 380k – bh 1 th¸ng
Dd ram sam sung 512m/ 400 ram nhap khau han quoc gÝa 220k – bh 1 th¸ng
Dd ram 512m/ 400 190k BH 1th¸ng
Dd ram 2 – 1gb / 800 300k bh 1 Th¸ng
Dd ram 2 – 2 gb /800 kinhmax cßn BH cña thñy linh th¸ng 12 n¨m 2011 – gi¸ 630k
Dd ram 2 - 512/ 667 /533 gi¸ 140k bh 1 th¸ng
Dd ram 1 256m/ 333 /266 gi¸ 70k
Hdd s©m sung 40 gb ata 210k BH 1th¸ng
Hdd 40gb maxtor 200k BH 1 th¸ng
Hdd 30 gb c¸c lo¹i 150k BH 1 th¸ng
Hdd 20 gb c¸c lo¹i 110k BH 1 th¸ng
Hdd s©m sung / seget 80gb sata cßn BH 1 n¨m 420k
Hdd s©m sung /seget 80 gb sa ta BH 1 th¸ng 400k
Hdd s©m sung / seget 160 k cßn BH 1 n¨m t¹i h¶ng 500k
Hdd s©m sung 250 gb tem FPT cßn bh 33 th¸ng 720kchÝp CPU C 1.7 GHZ 20k , C 1.8 GHZ 30k , C 2.0 GHZ 40K , C 2.13 GHZ 50K , C 2.26 GHZ 60K , C 2.4 GHZ 80K , C 2.6 GHZ 100K C 2.8 GHZ 120K
CPU P4 1.5 GHZ , 1.6 GHZ 80K , P4 1.7 GHZ , 1.8 GHZ 130K , P4 2.0 GHZ 150K , P4 2.4 GHZ , P4 2.6 GHZ, P4 2.8 GHZ 150K dÕn 270k
( tÊt c¶ CPU trªn cã ch©n c¾m cho main 845/478 – 865/478 )
CPU C 2.66/775 ko ch©n , 2.8 GHZ /775 / 3.06 GHZ /775 170K ®Õn 380k
CPU P4 2.6 GHZ /775, P4 2.66/775 , P4 2.8 GHZ /775 . P4 3.0 GHZ D 631 /775 , GI¸ Tõ 300k ®Õn 450k
chÝp co 2 duo E 4600 /2M/800 2.4 GHZ 1.200 K
C¹c mµn h×nh ( VGA ) AGP gfox MX 440 gia 60k ,AGP 128M 64 byt, PCI xpress 512m biosta hµng chÝnh h¶ng tem anh ngäc cßn BH 1 n¨m 330k , PCI xpress ASUS 512M EAX 1550 350K cßn BH 1 n¨m t¹i vÜnh xu©n, PCI xpress 512m 8500 GT 330k bh 1 th¸ng , VGA giga x1050 512m 350k
Mµn h×nh ACER , BENQ 17 inh cong 150k , Mµn h×nh s©m sung , LG , dell, HP 7550 17 inh siªu ph¼ng 220K ®Õn 300k , mµn h×nh s©m sung 793DF 400K , mµn h×nh s©m sung 796 MG 450K , mµn h×nh LCD
( tÊt c¶ BH 1 th¸ng t¹i c«ng ty )
PLANAT 15 inh hµng lo¹i 950.000 ® , mµn LCD 15 inh IODATA wig­¬ng mµu tr¾ng 1.000.000 k , mµn LCD 19 inh s©m sung b1930 cßn b¶o hanh 23 th¸ng t¹i h¶ng 2,10tr giÊy tê bh hép sèp ®Çy ®ñ ( gi¸ b¸n míi con nµy 2,4tr)
Mµn LCD 17 LG 1753 S – gi¸ 1,5 tr BH 1th¸ng t¹i c«ng ty , mµn h×nh LCD 17 s©m sung 1740 N gi¸ 1,5tr BH 1 th¸ng
CASE ( Vá C¢Y ) vá c©y míi orien max mÉu c©y 80503R , 80526R , 805024, 805036, 805088 gi¸ 170k , vá c©y orien cò 50k , vá c©y cò lucky 50k , vá c©y godegrfield 70k , vá c©y wio cu lo¹i c©y nhá gän 60k , vá c©y cò intell 70k ,
Nguån supp¬ , godegfield míi 140k , nguån cò c¸c lo¹i 350 W 40k , nguån cò c¸c lo¹i 400 W 24 ch©n gi¸ 60K , nguån cò c¸c lo¹i 450, 480 W 24 ch©n gi¸ 70k , nguån cò 500 W , 550 W 90 K ,
®Çu ®äc ®Üa ( æ CD ) CD cò LG, S©m sung , ASUS 52X gi¸ 50k , BH 1 th¸ng , æ DVD rom SS , LG 16x, 32 x gi¸ 120k, DVD com bo ( §äc DVD ghi VCD 250k hµng cò BH 1th¸ng , æ CD LG, S©m sung , 52x Míi 80k , æ CD RW s©m sung 120k hµng míi , …………………………..v………v
Ngoµi ra c«ng ty cßn rÊt nhiÒu thiÕt bÞ linh kiÖn , phô kiÖn , thiÕt bÞ m¹ng ngo¹i vi , m¸y bé cò míi
Lu­ ý : gi¸ trªn ch­a bao gåm VAT 10% , chØ ¸p dông cho b¸n bu«n gi¸ cã thÓ lªn xuèng theo tõng thêi ®iÓm
C«ng ty xin c¸m ¬n anh em ®· vµ ®ang ñng hé %
Cã thÓ gi¸ ch­a ®­îc tèt nh­ng hµng h¶ng cã nguån gèc xuÊt xø râ rµng , anh em nµo mua sè l­îng liªn hÖ trùc tiÕp sÏ ®­îc gi¸ tèt nhÊt

Công ty chuyên mua thanh lý,máy tính quán game,net, máy tính xách tay ,tivi, đầu đĩa, loa, âm ly, đầu KTS, điều hòa, tủ lạnh, nội thất gia đình, văn phòng, máy cũ mới, giàn game net cấu hình cao, hỏng, lỗi, chập chờn kể cả,cơ quan, công ty,gia đình, Các tỉnh: Ninh Bình, Nam Định, Hà Nam, Hưng Yên, Hải Phòng, hải Dương, Thái Bình, Hòa Bình, Bắc Ninh, Bắc Giang, Thanh Hóa, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Hà Nội. Mua tất cả mọi cấu hình. Thủ tục nhanh gọn,không ép giá trích hoa hồng cho ai giới thiệu. thầu dự án LH: 0912930550 , 0435599607

Báo giá linh kiện-Máy bộ
TRUNG BAC COMPUTER
ĐC: 79 Bùi xương trạch -khương đình - thanh xuân - HN
Đt : 0435599607 - DĐ : 0912930550 ( Mr Bắc )
TRUNGBAC COMPUTER TECHNOLOGY
nick:tb_computer@yahoo.com
BÁO GIÁ LINH KIỆN – MÁY BỘ
Chúng tôi xin trân trọng báo giá đến Quý Khách

M¸y TÝnh - Linh Kiện Cũ Số Lượng Nhiều GÝaTốt - Sửa Chữa M¸y TÝnh Điiện Tử - Điều Hßa Tủ Lạnh

Được cảm ơn 3 lần tại 2 bài viết.
Thanks
  #2  
Củ 28-02-2011 , 08:54 AM
nguyenvanbac nguyenvanbac vẫn chÆ°a có mặt trong diá»?n Ä?à n
Thành viên bị cấm hoạt động.

Thành viên thứ: 111181
Tham gia ngày: 22-01-2011
Đến từ: số 79 bùi xương trạch-khương đình-thanh xuân -hà nội
Bài gửi: 53
Điểm: 0
Mặc định

- Main inter G31- PR giá 600N; Main Foxconn G31- 620N còn BH đến 12/2012; Main Asus 945/775: 450N; Main ECS 945/775: 430N; Main MSI 945/775: 430N; Main Gig 945/775: 450N; Main ECS 915- Intell 915: 330N, Main 845AS Rock- 845 Giga- 845 Intell- 845 Asus 220- 250N
- Ram DD1- 512/333/400 từ 190- 220N; Ram SS- DD Ram 1- 256/333: 75N; SD Ram 256M: 60K; DD Ram 2- 512M/533/667: 130N- 150N, DD2- 1G: 300K, DD2- 2G: 600- 630N. LH: 79 Bùi Xương Trạch, Khương Đình, TX, Tel. 35599607
- Chip (CPU) C1.7, C1.8, C2.0, C2.13, C2.4, C2.6 giá 20- 150N; P4 1.5, P4 1.7, P4 1.8, P4 2.0, P4.24, P4 2.6/478, giá 50- 180N; C2.53/775- C2.66/775- C2.8/775- C3.06/775 giá từ 170- 320N; P4 2.53/775- P4 2.66/775- P4 2.8/775- P4 3.0 giá 220N- 470N kèm quạt

- HDD 20GB- 30GB- 40GB- 60GB- 80GB- 160GB: 100- 530N, VGA 512M- 7300GS- VGA Asus x1550- 512M, VGA 512- 8500GT- VGA Giga 512M, giá 300- 350N, còn BH 1 năm tại hãng.
-Case vỏ cây cũ Vios Gordelfi- Manter- Lucky giá từ 40- 75N mới đẹp, Case vỏ cây mới Vios 170N- nguồn 350w: 40N; 400w- 420w: 50N, 450w- 500w: 55N- 75N màn hình 17' Acer- BenQ 170N, MH 17' SS 793 DF, LG 17' T17 SH 300N- 400N, LCD 15': 850- 950N; LCD 17' 1350k.
Máy tính- linh kiện cũ giá hợp lý, lắp đặt bảo trì. LH: Công ty máy tính Trung Bắc, 79 Bùi Xương Trạch, Khương Đình, TX, HN, Tel. 35599607, 0912930550, nickchat: tb_computer, http: //trungbac.com. còn rất nhiều hàng liên hệ trực tiếp giá tốt hơn, dịch vụ sửa chữa máy tính, tivi, loa, Amply, tủ lạnh, điều hòa, tại nhà.

Được cảm ơn 3 lần tại 2 bài viết.
Thanks
  #3  
Củ 02-03-2011 , 09:27 AM
nguyenvanbac nguyenvanbac vẫn chÆ°a có mặt trong diá»?n Ä?à n
Thành viên bị cấm hoạt động.

Thành viên thứ: 111181
Tham gia ngày: 22-01-2011
Đến từ: số 79 bùi xương trạch-khương đình-thanh xuân -hà nội
Bài gửi: 53
Điểm: 0
Mặc định

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

Được cảm ơn 3 lần tại 2 bài viết.
Thanks
Trả lời Gửi Ðề Tài Mới
Trở lại   Phan mem quan ly phong net (tiem net) NETCAFE ỔN ĐỊNH SỐ 1 > CÁC DỊCH VỤ DÀNH CHO PHÒNG NET > Box mua bán và bảo trì máy tính
Xem Thống Kê Mới BÁO GIÁ LINH KIỆN MÁY TÍNH CŨ MỚI GIÁ THỢ ,THIẾT BỊMẠNG
Ðiều Chỉnh
Quuyền Hạn Của Bạn
Bạn được quyền gửi bài
Bạn được quyền gửi trả lời
Bạn được quyền gửi kèm file
Bạn được quyền sửa bài
vB code đang Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Trackbacks are Mở
Pingbacks are Mở
Refbacks are Mở
Truy cập nhanh

BAO BONG DA, TIN BONG DA, Ipad, nhac, Tra cứu điểm thi đại học 2013, Điểm chuẩn đại học năm 2012, Dap an de thi dai hoc 2013, Hai Mr bean, iphone 5, tom and jerry, Cuoi, mp3, Nghe nhac, TIN THE THAO, Ket qua xo so, phu nu, game, GAME HAY, lam dep, THOI TRANG, phu nu mang thai, nhac, hinh nen dien thoai, nhac chuong hay, viec lam, tuyen dung, am thuc, THE THAO, BONG DA, bong da 24h, ket qua bong da, bong da anh, Truyen tinh yeu, gia vang, ngoc trinh, hai hoai linh 2013, Lich thi dau bong da Anh 2013, thoi trang xuan 2013, hai xuan 2012, hai tet 2013, hai xuan bac 2013, hai xuan hinh 2013, hai chien thang 2013, BÁO PHỤ NỮ
Thành viên tích cực
thaotrangtq 52698
thanhhaitt 34903
linh000 33786
commando 26926
yeugaidep 21705
manhtuantt 18201
kinhdoanh1 17439
ngocanh@ 16483
buonmaytinh 14189
hungnv 13987