TẢI PHẦN MỀM NETCAFE CLIENT/SERVER TẠI
Tải bản client: BẤM ĐÂY Tải bản server: BẤM ĐÂY
Hướng dẫn cài đặt NETCAFE 9
BẤM ĐÂY